Stalno predstavništvo RS pri OECD /Slovenija in OECD /Prednosti članstva v OECD /

PREDNOSTI ČLANSTVA V OECD

 

Članstvo v OECD prinaša Sloveniji številne koristi:

 

- Sprejetje visokih standardov na področju mednarodnega poslovanja podjetij, finančnih transakcij, upravljanja podjetij, preprečevanja podkupovanja v mednarodnih poslovnih transakcijah, kakovosti javne uprave, sociale, okolja in na nekaterih posebnih področjih, kot so jedrska varnost, kemijska varnost, medmrežje in drugo. Standardi OECD so pogosto zahtevnejši od standardov EU, saj vključujejo merila najrazvitejših svetovnih držav, kot so ZDA, Kanada in Japonska.

 

- Izmenjavo izkušenj in dobrih praks med državami, zlasti pri pripravi in izvedbi strukturnih reform. Sodelovanje z ostalimi članicami OECD je za Slovenijo priložnost, da se primerja, uči in izmenjava izkušnje z najrazvitejšimi državami na svetu. Članstvo tako omogoča:
• redno analitično primerjavo doseganja standardov OECD v okviru rednih ekonomskih pregledov;
• neposredne primerjave izkušenj pri izvajanju politik;
• iskanje rešitev za skupne izzive;
• prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks;
• boljšo koordinacijo domačih in mednarodnih politik.

 

- Boljše možnosti za mednarodno ekonomsko sodelovanje, na političnem področju pa spodbude in zgledi za reformne procese. Članstvo v OECD prinaša gospodarstvu globalno mrežo stikov, ki jo lahko izkorišča pri uresničevanju svojih ciljev.
 


- Vključitev v statistične in podatkovne zbirke OECD omogoča številne mednarodne primerjave in umestitve na enotni metodološki podlagi ter posledično priložnost za neposreden stik, povezovanje in prevzemanje dobrih praks iz držav, ki se na posameznih področjih uvrščajo najvišje.


 
- Vključitev v področne primerjalne študije, kot so Pregled zaposlovanja, Pregledna tabela inovacij, Zdravje na prvi pogled, Pokojnine na prvi pogled, ekonomski pregled, itd. Takšne študije ne nudijo državi članici le objektivnega pregleda stanja in konkretnih priporočil za izboljšave, ampak tudi povečujejo prepoznavnost Slovenije na posameznih področjih in zaupanje širše mednarodne skupnosti.

 

Zadnje primerjalne in specifične analize o Sloveniji so na voljo na http://www.oecd.org/slovenia/.