Stalno predstavništvo RS pri OECD /Zaposlitev v OECD /

Zaposlitev v OECD

OECD ponuja poleg zaposlovanja strokovnjakov z izkušnjami tudi različne oblike programov za mlade strokovnjake "OECD Young professionals Programme", začasne uslužbence "temporary staff", napotene strokovnjake iz državnih uprave "seconded national experts" in pripravništva za študente (predvidenih približno 200 štipendij na leto).

Več informacij najdete na spletni strani OECD careers.