Stalno predstavništvo RS pri OECD /OECD /Cilj in namen /

CILJ IN NAMEN OECD

 

Cilj in namen organizacije je oblikovanje in promocija politik, ki izboljšujejo ekonomsko in socialno blaginjo ljudi po celem svetu.


OECD je forum, v katerem vlade delijo izkušnje in iščejo rešitve skupnim problemom in izzivom. OECD dela z vladami, da bi razumela, kaj sproža ekonomske, socialne in okoljske spremembe. Meri produktivnost in globalne tokove trgovine in investicij. Z analizo in primerjavo podatkov predvideva potencialne prihodnje trende. OECD na podlagi omenjenega tudi sprejme in določa mednarodne standarde za številna področja, od kmetijstva, davkov in varnosti kemikalij do boja proti podkupovanju.


OECD analizira vprašanja, ki neposredno vplivajo na življenja ljudi; od tega, koliko davkov in socialnih prispevkov plačajo ljudje, do tega, koliko prostega časa imajo. Prav tako je npr. OECD vodilna na področju primerjav o tem, kako šolski sistemi različnih držav pripravijo mlade ljudi na moderno življenje, ali pa, kako pokojninski sistemi različnih držav zagotavljajo varnost državljanov v njihovi starosti.


Na podlagi omenjenih analiz, dejstev in izkušenj iz realnega življenja OECD priporoča politike, ki so usmerjene v izboljšanje življenja ljudi. OECD pri tem sodeluje z nevladnimi organizacijami, predstavniki civilne družbe, predstavniki podjetniškega okolja in industrije ter predstavniki sindikatov.


Ključna nit celotnega dela OECD je zavezanost tržni ekonomiji na podlagi demokratičnih institucij in osredotočenost na blaginjo vseh.