Stalno predstavništvo RS pri OECD /OECD /

ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ (OECD)


OECD združuje 37 gospodarsko razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah.

 

Prizadeva si za oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje gospodarske in družbene blaginje. Spodbuja učinkovito uporabo ekonomskih virov, raziskave in poklicno usposabljanje, finančno stabilnost in politike, ki zagotavljajo vzdržno in vsevključujočo gospodarsko rast.

 

V tem okviru OECD podpira globalno odprtost trgovine in prost pretok kapitala. Aktivnosti OECD so usmerjene v globino celotne družbene strukture.

 

 

 

                                                   

                                        Foto OECD

                                        

                                        Foto OECD