Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
31.10.2018  

OECD je objavil rezultate raziskave o zaupanju ("Trustlab) v šestih državah OECD, med katerimi je tudi Slovenija, 31. oktober 2018

Raziskava o zaupanju je inovativna pobuda, s katero želi OECD izboljšati obstoječa orodja o merjenju zaupanja, analizirati spodbujevalce zaupanja in ukrepanje oblikovalcev politik za njegovo ponovno izgradnjo.

OECD je v okviru projekta zbiral podatke o zaupanju v druge ljudi, v institucije in socialne vrednote. Pri projektu je sodelovalo 1000 ljudi v šestih državah OECD in sicer v Franciji, Nemčiji, Italiji, Koreji, Sloveniji in ZDA.

Rezultati kažejo, da ljudje najmanj zaupajo v vlade in parlamente ter da je visoko zaupanje v druge ljudi in vlado povezano z višjo izobrazbo in višjim dohodkom.

V Sloveniji ljudje najbolj zaupajo lastni družini, najmanj pa parlamentu, vladi in medijem.

Več o rezultatih projekta Trustlab: http://utm_source=Adestra