Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
18.10.2018  

Prvi sestanek skupine za Strateško predvidevanje v okviru OECD/DAC, 18.10.

Da bo OECD in DAC lahko še naprej ostal vodilni generator naprednih idej in usmeritev, je ustanovil Skupino za strateško predvidevanje.  Strateško predvidevanje ni napovedovanje, ampak je organiziran in sistematičen proces ukvarjanja z negotovimi okoliščinami, ki omogoči zaznavo bodočih priložnosti in izzivov v kompleksnem, spreminjajočem se in motečem okolju; je sposobnost sistematičnega razmišljanja o bodočnosti, ki omogoča informirano odločanje danes. Več vlad uporablja strateško predvidevanje  za bolj utemeljene usmeritve, za identifikacijo novih rešitev, za povečanje relevantnosti  in učinkovitosti konzultacij in za ustvarjanje multidisciplinarnih povezav med politikami.