Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
10.10.2018  

Poročanje Slovenije na Delovni skupini OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, 10. oktober 2018

V okviru pregleda tretje faze izpolnjevanja Konvencije OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju je Slovenija ponovno ustno poročala Delovni skupini za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev. Poročilo se je nanašalo na dve vprašanji in sicer na sprejem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in delovanje Komisije za preprečevanje korupcije RS.

Delovna skupina je pozvala Slovenijo, da ponovno ustno poroča na Delovni skupini oktobra 2019. Izrazila je pričakovanje, da Slovenija čim prej sprejme novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Več o aktivnostih OECD in Konvenciji OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju:
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm

Več o aktivnostih Slovenije glede izpolnjevanja Konvencije OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju:
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/slovenia-oecdanti-briberyconvention.htm