Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
18.11.2019  

Poročilo OECD o kolektivnih pogajanjih v spremenjenih razmerah na trgu dela 2019, 18.11.2019

Poročilo OECD o kolektivnih pogajanjih v spremenjenih razmerah na trgu dela 2019 predstavlja pet ključnih zaključkov:
• sistemi kolektivnega pogajanja so ključne in zapletene institucije trga dela;
• usklajevanje pogajanj o plačah je ključna sestavina dobrega učinka na trgu dela;
• sistemi kolektivnega pogajanja in usklajena ureditev zahtev delavcev so pomembni tudi za kakovost delovnih mest;
• kolektivno pogajanje in glas delavcev igrata pomembno vlogo pri preprečevanju neenakosti v spreminjajočem se svetu dela, vendar se jima je treba prilagoditi;
• izkoristiti je potrebno čim več kolektivnih pogajanj in glas delavcev za reševanje starih in novih izzivov na trgu dela.

Slovenija je bila omenjena kot:
• država, v kateri so prisotna močna neskladja plač s produktivnostjo;
• omenjen je bil Sindikat prekarnih delavcev, ki je del Združenja sindikatov (ZSSS), ki od 2016 poskuša predstavljati »neklasične delavce«;
• država, v kateri ostaja pogajanje na ravni podjetij omejeno in v večini primerov strogo regulirano s sporazumi na višji ravni;
• država, v kateri so mladi anketiranci bolj prepričani v sindikate kot starejši anketiranci, vendar manj prepričani, da jih delavci potrebujejo za zaščito svojih pravic.

Poročilo je dostopno na povezavi:
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/negotiating-our-way-up_1fd2da34-en