Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
18.11.2019  

Poročilo OECD o okolju »Environment at a Glance – Indicators 2019«, 18.11.2019

Poročilo OECD o okolju »Environment at a Glance 2019« predstavlja kot glavne izzive emisije toplogrednih plinov iz človeških dejavnosti, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo. CO2 predstavlja največji delež toplogrednih plinov in je zato ključni dejavnik pri sposobnosti držav lajšanja podnebnih sprememb.
Predstavljeni so glavni izzivi politik na temo varovanja okolja in podnebnih sprememb s strani OECD.
Slovenija je bila omenjena kot ena izmed držav OECD, kjer emisije iz prometa predstavljajo več kot 30% vseh emisij.

Poročilo je dostopno na naslednji povezavi:
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance-indicators_ac4b8b89-en