Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
07.11.2019  

Poročilo OECD o javnem zdravju 2019, 7.11.2019

"Health at a Glance 2019" publikacija predstavlja najnovejše primerljive podatke in trende skozi čas na temo uspešnosti zdravstvenega sistema in splošnega zdravje prebivalstva med člani OECD, kandidatkami in partnerskimi državami. Daljšanje življenjske dobe se je upočasnilo, kronične bolezni in slabo duševno zdravje prizadenejo vse več ljudi. Kajenje, pitje in debelost še naprej povzročajo prezgodnje smrti in slabšajo kakovost življenja. Omejitve dostopa do zdravljenja še vedno obstajajo, zlasti med ljudmi, ki imajo nižje dohodke. Kakovost oskrbe se izboljšuje z vidika varnosti in učinkovitosti, več pozornosti je potrebno posvetiti rezultatom in izkušnjam, ki jih poročajo pacienti. Države porabijo veliko za zdravje, vendar sredstev ne porabijo dovolj učinkovito.

Slovenija je bila omenjena kot ena izmed osmih držav, ki porabijo manj kot povprečje OECD za zdravstvo, vendar dosegajo višjo življenjsko dobo in je ena izmed držav z najvišjo stopnjo smrtnosti zaradi raka (nad 240 smrti na 100 000 prebivalcev). Visoka je stopnja letnega števila diplomiranih medicinskih študentov na prebivalca (višje kot povprečje OECD držav). Odhodki za raziskave in razvoj za farmacevtsko industrijo kot delež BDP med najvišjimi v Sloveniji, kot predstavnici manjših držav z relativno velikim farmacevtskih sektorjem. Samo v Sloveniji bi si lahko starejša oseba s srednjim dohodkom sama privoščila stroške institucionalne oskrbe iz svojih dohodkov (brez pomoči).

Poročilo je dostopno na nasldenji povezavi:
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en