Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
14.11.2019  

Poročilo OECD o javni upravi »Government at a Glance 2019«, 14.11.2019

OECD ocenjuje, da dolgotrajne visoke ravni dolga zmanjšujejo sposobnost vlad za odzivanje na gospodarske šoke. Čeprav je javna zaposlitev s časom na splošno enakomerna, javni uslužbenci niso vedno obravnavani enako. Vse več držav sledi proračunskim praksam, ki se osredotočajo na vpliv proračunskih odločitev na ključne skupine prebivalstva in sektorskih politik.

Posvetovanje z deležniki o predlogih zakonov in drugih predpisov je zelo razširjeno v državah OECD, vendar se običajno zgodi pozno v procesu, deležniki pa le redko dobijo povratne informacije o vplivu njihovih komentarjev in pripomb.

Vlade vse pogosteje uporabljajo javna naročila za doseganje ciljev trajnosti. Države OECD še naprej beležijo napredek pri zagotavljanju podatkov javnih organov vsem v odprtih, brezplačnih in dostopnih oblikah. Medtem, ko se je zaupanje v vlado vrnilo na raven pred krizo, je občutek prebivalstva glede politične učinkovitosti še vedno nizek. V povprečju se je zadovoljstvo državljanov v OECD državah z zdravstvenim in izobraževalnim sistemom ter zaupanje v sodstvo rahlo povečalo, vendar se neenakosti med skupinami prebivalstva še vedno ohranjajo.

Poročilo je dostopno na naslednji povezavi: https://www.oecd.org/governance/government-at-a-glance-22214399.htm

Ocena za Slovenijo: https://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2019-slovenia.pdf