Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
12.07.2019  

Priporočilo DAC za zaustavitev spolnega izkoriščanja, zlorabljanja in nadlegovanja na področju izvajanja razvojnega sodelovanja: Ključni stebri preventive in odzivanja

Člani DAC so 12. julija 2019 sprejeli "Priporočilo DAC za zaustavitev spolnega izkoriščanja, zlorabljanja in nadlegovanja na področju izvajanja razvojnega sodelovanja: Ključni stebri preventive in odzivanja", ki je 1. mednarodni dokument, ki se nanaša na spolno izkoriščanje, zlorabljanje (SIZ) in spolno nadlegovanje(SN) na področju razvojnega in humanitarnega sodelovanja. Besedilo dokumenta se nahaja na naslovu (https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5020)
 
Kljub stalnim prizadevanjem mednarodne skupnosti, sta SIZ in SN prisotna v projektih mednarodnega razvojnega in humanitarnega sodelovanja. Pomembno je povečati prizadevanja za preprečevanje in ustrezno odzivanje na vse oblike SIZ in SN v razvojnem in humanitarnem sodelovanju, ob zavedanju, da je spolno pogojeno nasilje nad ženskami in deklicami, prevladujoča oblika kršenja človekovih pravic in zlorab v svetu. DAC Priporočilo predstavlja ambiciozen standard kako graditi sisteme, ki bi bili najbolj ustrezni za preprečevanje in odzivanje na SIZ in SN. Vključuje določila, ki bodo pomagala članicam DAC in tistim nečlanicam, ki bodo pristopile k Priporočilu, da bi implementirale zaveze, ki jih vsebuje; da bodo vzpostavile mehanizme za stalno medsebojno učenje in pregledovanje napredka na tem področju. Potrebno je zagotoviti pristop, ki bo osredotočen na žrtve SIZ in SN dejanj, kar je nujno potrebno za uspešno delovanje in zatiranje SIZ in SN. Potrebno je prisluhniti prizadetim, upoštevati njihove želje in potrebe ter delovati z občutkom in odločnostjo, hkrati pa se je potrebno učiti iz vsakega primera. To pomeni, da morajo biti vsi odzivi prilagojeni okolju in razmeram v katerih se dogajajo ter kulturno prilagojeni. Potrebno je razumeti in upoštevati lokalno zakonodajo, da bi lahko učinkovito pomagali in zaščitili žrtve.