Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
21.05.2019  

Ekonomska napoved OECD 2019: krhka globalna ekonomija nujno potrebuje sodelovanje

Ključna sporočila Napovedi so sledeča. Globalna rast v letu 2019 bo znašala 3,2%, v letu 2020 pa 3,4% - vendar le, če ne bo povečanja trgovinskih napetosti. Trenutno je rast storitev relativno visoka, proizvodni sektor pa je bil prizadet zaradi carinskih tarif in trgovinskih negotovosti. V prihodnosti se lahko pričakuje tudi zmanjšanje rasti storitev. Zmanjšanje rasti Kitajske bi lahko imelo (nadaljnji) negativen vpliv na globalno rast. Dolg zasebnega sektorja v večjih gospodarstvih hitro raste. Na podlagi omenjenega OECD poziva k okrepitvi multilateralnih trgovinskih pogovorov. V območjih z nizkim povpraševanjem, npr. v evroobmočju, naj vlade z nizkim javnim dolgom izkoristijo nizko obrestno mero in sprejmejo strukturne reforme v paketu s fiskalnimi spodbudami. Na področju investicij naj bodo prioritetna področja infrastruktura (še posebej digitalna), promet in zelena energija. Prav tako naj se investira v okrepitev spretnosti/veščin ljudi.

Ekonomska napoved 2019 v skladu s temo Ministrskega zasedanja Sveta (MCM) 2019, ki bo potekalo 22.-23.5.2019, posebno pozornost namenja digitalizaciji. Digitalne tehnologije imajo ogromen potencial za povečanje produktivnosti podjetij. Vendar je le majhen delež podjetij dejansko izkoristil priložnosti digitalizacije. Vlade in podjetja morajo implementirati politike, ki spodbujajo učinkovito in vključujočo digitalno transformacijo.

Sloveniji OECD napoveduje rahlo upočasnitev rasti v 2019, in sicer na 3,5%. V letu 2020 predvideva malo nad 3% rast. Rast plač in zaposlenosti bo podpirala zasebno potrošnjo. Zahteve poslovnega sektorja za razširitev kapacitet in ugodni finančni pogoji pa bodo podpirali zasebne investicije. Vendar pa se dozorevanje obnove gospodarstva odseva v povečanju pomanjkanja delovne sile in približevanju omejitvam kapacitet, zaradi česar se mora na povpraševanje vedno bolj odgovarjati prek uvoza. Po oceni OECD bi bila v Sloveniji potrebna bolj omejujoča fiskalna politika, tako da se lahko omeji inflacijske pritiske in pripomore k fiskalni vzdržnosti. Treba bi bilo sprejeti ukrepe za omejitev (pre)zgodnjih upokojitev, vključno z okrepitvijo ukrepov za spremembo usposobljenosti starejših. Za naslovitev povečanega pomanjkanja delovne sile bi bila potrebna boljša usposabljanja in aktivacijske politike, še posebej za manj usposobljene in za dolgotrajno brezposelne. Država mora pospešiti postopek privatizacije, tako da se lahko sprostijo viri za sektorje s potencialom visoke rasti. Nenazadnje pa bi se po oceni OECD moralo izboljšati trg za najem nepremičnin, ki bi delavcem omogočil premik na lokacije z višjo rastjo delovnih mest.

Celotna Ekonomska napoved je na voljo na http://www.oecd.org/economy/economic-outlook/.