Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
26.11.2019  

Globalnega foruma o transparentnosti in izmenjavi podatkov za davčne namene se udeležuje minister za finance Andrej Bertoncelj, 26. november 2019

Globalni forum o transparentnosti in izmenjavi podatkov za davčne namene obeležuje 10. obletnico svojega obstoja. G20 je na zasedanju leta 2009 namreč napovedal konec bančnih skrivnosti, sedaj pa je mednarodna skupnost v okviru Globalnega foruma uspela vzpostaviti nove standarde transparentnosti, s katerimi se bori proti eksteritorialnim davčnim utajam. V okviru Globalnega foruma je 158 jurisdikcij implementiralo navedene standarde.

Skoraj vsi člani Globalnega foruma so ukinili pravila bančne skrivnosti za davčne namene, 70 jurisdikcij pa je spremenilo svojo nacionalno zakonodajo. Glavni steber davčne transparentnosti in izmenjave podatkov je zaupna obravnava podatkov, kar morajo vse jurisdikcije ves čas zagotavljati.

Delo pa še ni končano. Članice morajo v prihodnje v celoti implementirati dogovorjene standarde in nasloviti davčne izzive vse bolj povezanega in digitaliziranega globalnega gospodarstva. S tega naslova so člani Globalnega foruma podaljšali mandat foruma do 31. decembra 2022.

Minister Andrej Bertoncelj je na panelu z naslovom "Ali je konec davčnih škandalov? Kako naprej?" poudaril, da Slovenija podpira vse aktivnosti Globalnega foruma, povezane z mednarodnih sodelovanjem na področju davkov. Boj proti izogibanju davkov in davčnim utajam zahteva globalno sodelovanje, v katerem ni mesta za enostranske in kratkoročne ukrepe. Poudaril je, da davčnih škandalov ne bo konec, dokler bodo davčni sistemi dovoljevali agresivno davčno načrtovanje in dokler čezmejno sodelovanje med davčnimi oblastmi ne bo zadosti tesno. Minister je posebej poudaril, da je uspeh sodelovanja na mednarodni ravni odvisen od učinkovitosti izvajanja davčnih pravil s strani nacionalnih oblasti. Pozval je tudi, da bi postavili nov mednarodni standard, ki bi zajemal pomoč pri zbiranju davkov ("assistance in tax collection").

Za zasedanje je OECD pripravil publikacijo o dosežkih v zadnjih desetih letih, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-implementation-report-2019.pdf

Sodelujoči na Globalnem forumu so sprejeli izjavo o rezultatih zasedanja, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: https://www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes-global-forum-10-years.pdf

Posnetek celotnega zasedanja Globalnega foruma je dosegljiv na naslednji povezavi: https://oecd.streamakaci.com/gfteitp2019/