Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
20.11.2018  

Globalna strateška skupina OECD razpravlja o spodbujanju inovacij in njihovi vlogi pri oblikovanju prihodnosti, 19.-20. november 2018

Globalna strateška skupina OECD, ki ji predseduje Švica, razpravlja o spodbujanju inovacij in njihovi vlogi pri oblikovanju prihodnosti. Udeleženci Globalne strateške skupine naslavljajo možnosti pozitivnega učinka inovacij za večjo produktivnost, trajnost in vključujoče gospodarstvo. Prav tako razpravljajo o globalnih izzivih, ki jih prinašajo inovacije. Posebej naslavljajo vprašanje zapolnitve vse globlje proizvodne vrzeli in vlogo institucij in izobraževalnega sistema, ki spodbujajo inovacije in raziskave.
Republiko Slovenijo na zasedanju zastopata generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Alenka Suhadolnik, vodja delegacije, in g. Gorazd Renčelj, nacionalni koordinator za OECD v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Generalna direktorica Alenka Suhadolnik je na delovnem zajtrku pozvala k čim prejšnjemu dogovoru glede prihodnosti širitve OECD in glede naslednjega dvoletnega proračuna OECD. V zvezi s širitvijo OECD je posebej izpostavila, da je začetek pristopnih pogajanj z OECD vezan na spoštovanje vladavine prava. Slednje pa je ključnega pomena za kredibilnost širitvenega postopka OECD.
Nacionalni koordinator za OECD v Ministrstvu za zunanje zadeve Gorazd Renčelj je aktivno sodeloval v razpravi na temo inovacij in povečevanja proizvodne vrzeli, v kateri je predstavil Strategijo pametne specializacije Slovenije kot primer dobre prakse, v okviru katere je Slovenija določila prioritete za spodbujanje inovacij v družbi. NK Gorazd Renčelj je sodeloval tudi v razpravi na temo prihodnosti obdavčitve digitalnega gospodarstva na mednarodni ravni. Pri tem je posebej opozoril na zavajajoče interpretacije vprašanja obdavčitve digitalnega gospodarstva.