Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
19.11.2018  

Poročilo OECD o znanosti, tehnologiji in inovacijah 2018 posebej omenja Strategijo pametne specializacije Slovenije, 19. november 2018

OECD je objavil Poročilo o znanosti, tehnologiji in inovacijah (12. izdaja), v katerem posebej preučuje priložnosti in izzive, povezane z dostopom do podatkov, učinek umetne inteligence na znanost in proizvodnjo ter vpliv digitalizacije na raziskave in inovacije.
Poročilo prav tako naslavlja pomanjkljivosti trenutnih ukrepov politik, preoblikovanje politike znanosti,tehnologije in inovacij s strani ciljev trajnostnega razvoja in poudarja nujnost vzpostavitve bolj fleksibilnega pristopa do upravljanja s tehnologijami in njihovega oblikovanja.
Poročilo posebej omenja Strategijo pametne specializacije Slovenije, ki vključuje Industrijo 4.0. kot eno prioritetnih področij. Prav tako izpostavlja potrebo po optimizaciji in digitalizacija proizvodnih procesov in po uporabi različnih tehnologij (npr. robotike, nanotehnologije) pri določenih prednostih področjih (npr. pametne stavbe, krožno gospodarstvo in mobilnost).
Več informacij o Poročilu na naslednji povezavi: http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm

Foto MPA