Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
18.10.2018  

Slovenija na 35. mestu na Globalnem indeksu konkurenčnosti 2018, 18. oktober 2018

Svetovni gospodarski forum je Slovenijo uvrstil na 35. mesto Globalnega indeksa konkurenčnosti 2018. Na navedenem indeksu je Slovenija med najboljšimi državami na področju makroekonomske stabilnosti.

Več informacij o rezultatih Slovenije na Globalnem indeksu konkurenčnosti, kjer je možno primerjati Slovenijo z drugimi državami in rezultati, ki jih je imela v preteklosti: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=SVN

Več informacij o Globalnem indeksu konkurenčnosti: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018