Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
23.06.2017  

Zaključno zasedanje medsebojnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije v okviru Odbora za razvojno pomoč - DAC OECD

21. junija 2017 je v prostorih OECD v Parizu potekalo zaključno zasedanje DAC OECD prvega medsebojnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke Darje Bavdaž Kuret je v konstruktivni in vsebinsko bogati razpravi izmenjala poglede na poročilo DAC OECD za napredek Slovenije na tem področju. Zaključne ugotovitve in priporočila, ki so del poročila, bodo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, saj je Slovenija kot članica OECD DAC zavezana k uresničitvi priporočil odbora. Jeseni 2017 se načrtuje uradna predstavitev poročila v Ljubljan

Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret je v svojem nastopu pozdravila osnutek poročila in izpostavila njegov pomen za dokončno pripravo novih zakonodajnih in strateških dokumentov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Aktivnosti na tem področju izhajajo iz zgodovinskih in geografskih okoliščin, opredeljujejo jih vrednote in primerjalne prednosti Republike Slovenije. Poudarila je razvojni pomen enakosti spolov in izpostavila priložnosti, ki jih ponuja implementacija globalne Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

V okviru tematskih razprav je delegacija predstavila pristop in izzive Republike Slovenije kot male donatorice pri vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje. Posebna pozornost je bila namenjena prednostim razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči v neposredni soseščini oziroma na Zahodnem Balkanu, ki je eno izmed geografskih prednostnih območij na tem področju. Obravnavano je bilo razvojno sodelovanje Republike Slovenije s Črno goro, ki predstavlja uspešen primer programskega razvojnega sodelovanja s partnersko državo v bližnji soseščini. Pozornost je bila posvečena tudi učinkovitemu uresničevanju političnih zavez glede enakosti spolov in opolnomočenja žensk, ki predstavlja presečno vsebino razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.

Foto MPA