Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
09.03.2017  

Slovenija zaključila vlogo pregledovalke razvojnega sodelovanja Islandije

Slovenija je kot pregledovalka mednarodnega razvojnega sodelovanja Islandije v sistemu DAC  8. marca 2017 na zaključnem zasedanju DAC za Islandijo predstavila posebne razvojne teme, zaključne ocene in priporočila. Pregled Islandije je potekal od julija 2016 dalje, z obiskom pregledovalcev v Rejkjeviku septembra 2016. Primerljivost Slovenije in Islandije kot male, a učinkovite donatorice razvojne pomoči je očitna, tudi v okviru prednostnih vsebin, še posebej enakosti spolov in promocije pravic žensk.  Med pregledom in priporočili je Slovenija posebej izpostavila nujnost fokusirane, učinkovite pomoči, sodelovanja s partnerji na terenu in iskanja načinov za primerno institucionalno ureditev razvojnega sodelovanja, tudi z ozirom na širši razvojni okvir, ki ga prinaša Agenda 2030.

Foto DelIceland

Foto DelIceland