Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
11.02.2013  

Državni sekretar iz kabineta predsednika vlade mag. Bernard Brščič na zasedanju skupine NAEC (Novi pristopi k ekonomskim izzivom) na OECD

V ponedeljek, 11.2.2013 je potekalo zasedanje skupine NAEC, ki se ga je udeležil državni sekretar iz kabineta predsednika vlade mag. Bernard Brščič. Skupina je obravnavala namensko gradivo, ki ga je v zvezi z novimi pristopi k ekonomskim izzivom pripravil sekretariat OECD ter razpravljala o 38 projektih, ki so organizirani v okviru treh stebrov:

1) razmišljanje in pregledovanje zatečenega stanja: i)izkušnje krize, ii)vloga finančnega sektorja in potrebnih reform za vzdržno rast, iii)pregled instrumentov politik in pravičnejša fiskalna konsolidacija, iv)nova ekonomska orodja in pristopi

2) izbire in dopolnjevanje v politikah: i) izboljšanje razumevanja povezanosti med instrumenti politik in rezultati izraženimi v blagostanju

3) institucije in upravljanje: i) analiza vpliva krize na zaupanje v vlade in identifikacija vzvodov v politikah, ki omogočajo ponovno pridobitev zaupanja

V razpravi so bila v ospredju predvsem vprašanja prioritizacije posameznih projektov, potrebe po zmanjšanju njihovega števila, medsebojni vsebinski skladnosti projektov, preciznejšem časovnem načrtu njihovega uresničevanja, upravljanja z njihovo vsebino in  financiranja.

Na podlagi razprave je povzetek za nadaljnje delo predstavila Gabriela Ramos, OECD šerpa G20 in vodja kabineta generalnega sekretarja OECD. Pozvala je vse člane skupine, da do konca februarja v OECD tudi v pisni obliki pošljejo pripombe, ki so jih predstavili v razpravi in jih morebiti še dopolnijo. Na podlagi razprave in prejetih pripomb bo sekretariat gradivo dopolnil in pripravil začasno poročilo za ministrsko zasedanje Sveta OECD, ki ga bo skupina predvidoma obravnavala 11.4.2013. Poročilo o NAEC projektu bo pripravljeno tudi za ministrsko zasedanje Sveta 2014, vendar se pričakuje, da se bo delo na posameznih projektih nadaljevalo še do leta 2016.