Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
17.01.2017  

Zasedanje ministrov za zdravje OECD

V središču današnjega zasedanja ministrov za zdravje OECD je bilo vprašanje nove generacije zdravstvenih reform. Ministri so posebej naslovili vprašanje neučinkovite porabe finančnih sredstev za zdravstveno oskrbo, visokih stroškov za zdravljenje in zdravstveno oskrbo, ki v središče postavlja pacienta. Prav tako so naslovili vprašanje reforme vlog zdravstvenih delavcev in upravljanja z masovnimi podatki v zdravstvu.

Slovenijo je zastopal veleposlanik-stalni predstavnik Iztok Jarc. V okviru vprašanja krepitve vrednosti zdravstvene oskrbe je veleposlanik Jarc poudaril pomen razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij na področju zdravja. "Slovenija je to storila z vzpostavitvijo platforme e-Zdravje", je poudaril veleposlanik. Prav tako je spregovoril o ukrepih, ki jih je Slovenija sprejela v zvezi s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev.