Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
08.04.2016  

Ministri OECD za cilj postavili zagotovitev vsem potrošnikom zanesljiv dostop do varne hrane

Pariz, 8. 4. 2016 – Drugi dan zasedanja OECD Odbora za kmetijstvo na ministrski ravni so ministri v ospredje razprave postavili temi »Od skupnih ciljev do konkretnih ukrepov« ter »Izgradnja globalne varnosti preskrbe s hrano«. V sklepnem delu zasedanja so ministri sprejeli tudi posebno ministrsko deklaracijo z naslovom »Boljše politike za doseganje produktivnega, trajnostnega in prilagodljivega globalnega prehranskega sistema«. Ob robu zasedanja se je minister mag. Dejan Židan sestal z več ministri oz. njihovimi namestniki, katerim je predstavil slovensko pobudo za razglasitev 20. maja za svetovno dan čebel.

Na zasedanju OECD so ministri drugi dan seje razpravljali o tem, kako priti na novo usmeritev politike, kako izvesti premike od uveljavljenih politik v smeri novih pristopov in kako zagotoviti sodelovanje in podporo relevantnih zainteresiranih deležnikov. Posebno pozornost pa so namenili tudi izgradnji globalne varnosti preskrbe s hrano. Za dosego zanesljive preskrbe s hrano v vseh njenih razsežnostih – dostop, razpoložljivost, uporaba in stabilnost – je zahtevan večplasten pristop, prilagojen potrebam in okoliščinam različnih držav. Tak pristop, ki vključuje širok spekter političnih ukrepov, od zdravja, izobraževanja, zmanjševanja revščine in razvoja do trgovine, investicij, inovacij, okolja in kmetijstva, zahteva oblikovanje usklajenega, koherentnega paketa. Minister mag. Dejan Židan je na zasedanju zlasti izpostavil odprta vprašanja vezana na odnose v verigi preskrbe s hrano. »Slovenija se je težav pridelovalcev hrane, ki so v podrejenem položaju v primerjavi z ostalimi členi verige preskrbe s hrano, ki imajo večjo pogajalsko moč, začela zavedati že leta 2010«. Po besedah ministra podatki kažejo, da je krize prizadenejo samo kmetijske proizvajalce, medtem pa organizatorji, industrija in trgovina ohranijo marže ali jih celo povišajo. Zato je v sklopu prehranske varnosti in mednarodne trgovine potrebno dogovoriti tudi ugotavljanje in sankcioniranje nepoštenih praks. V sklepnem delu zasedanja so ministri sprejeli posebno ministrsko deklaracijo, kjer je bilo na predlog Slovenije vključena tudi usmeritev, ki terja pozornost OECD v svojem prihodnjem delu, in sicer, da države članice upoštevajo politike, ki spodbujajo razvoj dobro delujočih, konkurenčnih in transparentih prehranskih sistemov ter odgovornega poslovnega vodenja, vzdolž prehranske verige. Sprejeta deklaracija bo pomembna podlaga za bodoče aktivnosti OECD.
Minister mag. Dejan Židan se je ob robu zasedanja konference OECD na dvostranskih srečanjih sestal z več ministri oz. njihovimi namestniki. Tema pogovorov je bila seznanitev s projektom Slovenije, da se pri Združenih narodih razglasi 20. maj za svetovni dan čebel ter njihovo sodelovanje oz. podpora temu projektu. Po srečanju so države Norveška, Južna Afrika, Japonska, Kolumbija, Savdska Arabija in Kostarika izrazile velik pomen čebelarstva in opraševanja čebel v kmetijsko / prehranskem sektorju, v povezavi z bojem za odpravo lakote po svetu ter pri varovanju okolja. Zato so ministri oz. namestniki zagotovili, da so zelo naklonjeni temu projektu in da bodo po vrnitvi domov o tem seznanili tudi svoje vlade in predstojnike ter predlagali, da formalno podprejo projekt Slovenije.

Ministri pristojni za kmetijstvo oz. njihovi namestniki v Parizu med 7. in 8. aprilom razpravljajo o tem, kakšne nove politike so potrebne, da se doseže splošno sprejeti cilj doseganja globalne prehranske varnosti ter si izmenjali mnenja, kako zagotoviti, da se obstoječe politike začnejo hitreje spreminjati v smeri zadanih ciljev. Zasedanje kmetijskih ministrov OECD, ki je nazadnje potekalo leta 2010, nosi naslov »Boljše politike za doseganje produktivnega, trajnostnega in prilagodljivega globalnega prehranskega sistema«. Cilj razprave ministrov je bil izpostaviti skupne prednostne naloge vladnih politik, ki se soočajo s priložnostmi in izzivi, kako nahraniti rastoče  svetovno prebivalstvo, upravljati s svojimi naravnimi viri in se spoprijeti s podnebnimi spremembami. Kmetijski ministri so se v organizaciji OECD zadnjič srečali februarja 2010, v sredini obdobja, ki je bilo zaznamovano s cenovnimi nihanji na svetovnih trgih s hrano. Po šestih letih je tako nastopil čas, da se v luči globalnih prioritet in novih porajajočih se vprašanji ponovno oceni, ali gredo politike vlad v pravo smer. Na konferenco so vabljene države članice OECD (Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Čile, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, irska, Izrael, Italija, Japonska, Koreja, Luksemburg, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo, ZDA). Vabljene pa so tudi nekatere druge partnerske države (Argentina, Brazilija, LR Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Indija, Indonezija, Kenija, Latvija, Litva, Malezija, Peru, Filipini, Romunija, Saudska Arabija, Južna Afrika, Tajska, Ukrajina, Vietnam). Na dogodek je OECD povabil tudi nekatere mednarodne organizacije (APEC, ASEAN, BIAC, FAO, IFAD, IFPRI, NEPAD, TUAC, WB, WTO).