Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
08.04.2016  

Minister Židan na OECD za odpravo nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano

Pariz, 7. 4. 2016 – Minister mag. Dejan Židan se na povabilo generalnega sekretarja OECD Angela Gurría udeležuje dvodnevnega zasedanja OECD Odbora za kmetijstvo na ministrski ravni. Zasedanje kmetijskih ministrov OECD, ki je nazadnje potekalo leta 2010, nosi naslov »Boljše politike za doseganje produktivnega, trajnostnega in prilagodljivega globalnega prehranskega sistema«. Cilj razprave ministrov je izpostaviti skupne prednostne naloge vladnih politik, ki se soočajo s priložnostmi in izzivi, kako nahraniti rastoče  svetovno prebivalstvo, upravljati s svojimi naravnimi viri in se spoprijeti s podnebnimi spremembami. Minister mag. Dejan Židan je prvi dan zasedanja v svojem nastopu dejal, da kadar govorimo o mednarodnem sodelovanju, moramo govoriti tudi o preganjanju nepoštenih praks znotraj prehranske verige. »Pri zadnji aferi  svetovnega razmaha, to je skrivanja premoženja v davčnih oazah in izmikanju plačevanja davkov v domačih državah, smo lahko priče, kako škodljivo je, če sistemi kontrole na mednarodni ravni ne delujejo. Podobno velja tudi za globalni prehranski sistem«.

Ministri za kmetijstvo oz. vodje delegacij v Parizu med 7. in 8. aprilom razpravljajo o tem, kakšne nove politike so potrebne, da se doseže splošno sprejeti cilj doseganja globalne prehranske varnosti ter si izmenjali mnenja, kako zagotoviti, da se obstoječe politike začnejo hitreje spreminjati v smeri zadanih ciljev. Minister mag. Dejan Židan je v razpravi predstavil značilnosti Slovenije, njenega kmetijstva oz. pridelave in proizvodnje hrane. Pri tem je izpostavil najpomembnejši panogi, proizvodnjo surovega mleka in prirejo govejega mesa, ki sta podvrženi težkim razmeram, specifičnim pogojem za kmetovanje in razmeram na trgu EU in tretjih držav. Zato moramo po besedah ministra v Sloveniji kmetijsko politiko voditi na specifičen način, in sicer na kmetije, ki težje kmetujejo in ne morejo tekmovati z velikimi, zato preživijo z majhno obdelovalno površino, skrbijo za obdelano podeželje in preprečujejo zaraščanje, razvijajo pa se tudi z dopolnilnimi dejavnostmi. Drugi tip pa so kmetije, ki so značilne za proizvodnje prehranske sisteme. Po besedah ministra se sedaj že nekaj časa soočamo z dvema težavama, ki morajo biti tudi predmet preučevanja s strani OECD. »Ko pride do viškov proizvodov, se znotraj posameznih držav ti proizvodi še vedno prodajajo po normalnih cenah, na drugih trgih pa se prodajajo po bistveno manjših cenah – na tej točki kontrolni mehanizmi odpovedo oz. jih sploh ni«, je poudaril mag. Židan in dodal, da jih moramo, sicer nam bodo viški hrane uničevali lastno proizvodnjo. Nadalje je minister izpostavil drugo težavo: »V tem trenutku, ko nam padajo cene proizvodov (cena surovega mleka se je v zadnjih dveh letih znižala skoraj za 30 %), pa tega znižanja ni opaziti na prodajnih policah«. Po besedah mag. Židana gre za hudo izkrivljanje trga, ko se v času krize vso breme prenese samo na kmeta, med tem pa trgovina, proizvodnja in zadruge obdržijo marže. »Gre za napako in na tem področju je treba iskati mehanizme, kako delovati učinkovito«, je še dejal minister in zaključil, da je treba delovati vertikalno, ne samo horizontalno.

Ministrskemu srečanju v Parizu sopredsedujeta francoski kmetijski minister Stéphane Le Foll in ameriški sekretar za kmetijstvo Tom Vilsack. Na srečanje so poleg OECD držav članic vabljene tudi ključne nove ekonomije, države v razvoju, mednarodne organizacije iz področja hrane in kmetijstva ter predstavniki civilne družbe, kar bo pripomoglo k večji raznolikosti pogledov. Priložnosti in izzivi, s katerimi se srečuje globalno kmetijstvu še nikoli niso bili tako veliki kot danes. Svetovno prebivalstvo bo leta 2050 naraslo na 9 milijard, vzporedno s tem narašča potreba po bogatejši in bolj raznoliki prehrani, kar zagotavlja dobre obete za razvoj sektorja v prihodnosti. Po drugi strani pa so zaskrbljujoči tudi problemi degradacije naravnih virov in podnebne spremembe, ki predstavljajo veliko preizkušnjo za  prilagodljivost oziroma prožnost kmetijskega sektorja in izvajata pritisk na ta sektor in njegovo sposobnost za potrebne izboljšave v trajnostno rast produktivnosti. V današnjem času je potreben sodoben, konkurenčen in inovativen prehranski in kmetijskih sektor, ki bo izpolnil pričakovanja družbe in bo omogočil ustvarjanje prihodkov kmetov. Kmetijski ministri so se v organizaciji OECD zadnjič srečali februarja 2010, v sredini obdobja, ki je bilo zaznamovano s cenovnimi nihanji na svetovnih trgih s hrano. Po šestih letih je tako nastopil čas, da se v luči globalnih prioritet in novih porajajočih se vprašanji ponovno oceni, ali gredo politike vlad v pravo smer. Ob zaključku konference bodo ministri sprejeli tudi posebno ministrski deklaracijo.

Foto: MPA

Foto: OECD

Foto: OECD