Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
16.03.2016  

Minister Klemenčič na Ministrskem zasedanju OECD v Parizu

Minister za pravosodje Goran Klemenčič se je danes v Parizu udeležil ministrskega zasedanja v okviru Delovne skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. Sodelovalo je 41 držav podpisnic Konvencije OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, ter predstavniki ključnih partneric OECD, mednarodnih organizacij, civilne družbe in zasebnega sektorja.

Jutranja, za javnost zaprta seja, je bila namenjena odkriti in kritični izmenjavi pogledov visokih predstavnikov podpisnic konvencije glede možnih okrepitev boja proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev in obravnavi novih mednarodnih pobud na tem področju.

V okviru razprave o boju proti tujemu podkupovanju v vse bolj kompleksnem svetu, je minister Klemenčič poudaril zavezanost Republike Slovenije v boju proti tujemu podkupovanju. Po njegovem mnenju so prav ministrska srečanja izredno pomembna za ohranitev boja proti tujemu podkupovanju kot prioritetnega področja delovanja. Pohvalil je dosedanje delo Delovne skupine OECD proti tujemu podkupovanju, predvsem na področju pravne analize, poročanja in uveljavitve. Poudaril je, da je glede prihodnjih aktivnosti OECD v boju proti tujemu podkupovanju smiselno iskati sinergije z ostalimi mednarodnimi institucijami, kot sta Svet Evrope in Združeni narodi.

Minister Klemenčič je moderiral panel o opolnomočenju žvižgačev in omogočanju prostovoljnega razkritja, v katerem so sodelovali tudi Amy Adams, pravosodna ministrica Nove Zelandije, David Green, direktor britanskega Urada za težke goljufije, Olivia Kirtley, predsednica Mednarodne zveze računovodij in Elena Panfilova, podpredsednica Transparency International. Sodelujoči so se strinjali, da je med drugim potrebna konsistentna in vseobsegajoča zaščita žvižgačev ter celovitejša implementacija zakonodaje o zaščiti žvižgačev, vzpostavitev okolja, ki ponuja cim večjo gotovost tistim, ki prostovoljno razkrivajo primere ter krepitev sodelovanja na mednarodni ravni. Menili so, da bi OECD moral v prihodnje še podrobneje nasloviti vsa navedena vprašanja.

Ministri so na zasedanju potrdili deklaracijo, ki nakazuje ključne rezultate zasedanja, med drugim tudi začetek četrte faze evalvacije držav članic, ki bo tudi omogočala državam podpisnicam in ne-podpisnicam, da se širše zavežejo glede boja proti tujemu podkupovanju in korupciji v vseh oblikah.

Z deklaracijo ministri priznavajo dosedanje dosežke Delovne skupine in se zavezujejo, da bodo države članice aktivno sodelovale tudi v nadaljnji fazi implementacije Konvencije. Poseben poudarek v dokumentu samem dan pomenu boja zoper podkupovanje, mednarodnemu sodelovanju in zaščiti žvižgačev. Ministri so s to deklaracijo povabili države, ki še niso podpisnice Konvencije, da to storijo.

Hkrati sta bila objavljena tudi Poročilo o zaščiti žvižgačev in Brošura z informacijami o pomenu Konvencije OECD.

Ob robu zasedanja se je minister Klemenčič sestal s Patrickom Moullete-om, vodjo protikorupcijske enote v OECD na temo implementacije in izvajanja Konvencije v Republiki Sloveniji, ter tudi z Lauro Codruţa Kövesi, glavno tožilko, ki vodi romunski protikorupcijski urad.

Linki:

OECD Anti-Bribery Ministerial Declaration: http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Bribery-Ministerial-Declaration-2016.pdf

OECD Report on Committing to Effective Whistleblower Protection: http://www.oecd.org/corruption/committing-to-effective-whistleblower-protection-9789264252639-en.htm

 

Foto:OECD

Foto:OECD