Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
07.05.2014  

Teden OECD 2014

V okviru tedna OECD 2014 sta 5., 6. in 7. maja potekala letni Forum OECD in ministrsko zasedanje Sveta OECD pod predsedovanjem Japonske, ki je hkrati praznovala 50. obletnico vstopa v OECD ter podpredsedovanjem Velike Britanije in Slovenije.
Slovenijo so zastopali predsednica vlade Alenka Bratušek z delegacijo, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in minister za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Metod Dragonja.

Forum OECD, ki združuje civilno družbo, poslovni sektor, univerzitetno sfero ter najvišje predstavnike vlad in šefe držav, so letos na temo »Vključujoče rasti, zaposlovanje in zaupanje« odprli generalni sekretar OECD Angel Gurria, glavni ekonomist Bele hiše Jason Fureman ter predsednica vlade Republike Slovenije Alenka Bratušek.  (http://webcastcdn.viewontv.com/client/oecd/forum2014 )

Predsednica vlade je predstavnike prisotnih držav ter novinarje in medijske hiše nagovorila s sporočilom: »Slovenija je nazaj na pravi poti« (»Slovenia is back on track«). Med drugim je izpostavila zaposlovanje mladih ter staranje prebivalstva kot dva osrednja izziva za prihodnost.
O otvoritvi foruma so množično poročali mediji ter diplomatska predstavništva.

Za predsednico vlade Bratušek in visoke slovenske predstavnike je bil v okviru Foruma organiziran seminar OECD Leader's Programme, ki ga je moderiral namestnik generalni sekretar OECD Yves Leterme. Predstavili so pregled stanja ter ključna priporočila za Slovenijo na različnih področjih, kot so makroekonomska in fiskalna politika, trg dela, zdravstvo, šolstvo, finančni sistem, trgovina s poudarkom na storitvah, inovacije, okoljska politika, davčni sistem, javna uprava in teritorialni razvoj, konkurenca in drugo.

Ob tej priložnosti je OECD izdal brošuro za Slovenijo iz serije »Boljše politike«, ki povzema ključna sporočila sekretariata OECD. Brošura je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku na sledeči spletni strani: http://www.oecd.org/about/publishing/betterpoliciesseries.htm

Ob robu Foruma se je predsednica vlade Bratušek srečala tudi z  japonskim premierjem Abejem.


Minister Erjavec je vodil slovensko delegacijo na dvodnevnem zasedanju Sveta OECD na ministrski ravni (MCM). Zasedanja so se udeležili tudi državni sekretar Ministrstva za finance Mitja Mavko, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle, ki je interveniral na temo zelene rasti, ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja, ki se je udeležil tudi seminarja G20 pod vodstvom Avstralije na temo globalnih vrednostnih verig.

Ena od osrednjih točk majskega zasedanja Sveta na ministrski ravni je bila predstavitev spomladanske gospodarske napovedi za skupino OECD ter za ključne partnerice za leti 2014 in 2015.

V okviru ministrskega zasedanja je minister za zunanje zadeve Erjavec predsedoval razpravi ministrov na temo upravljanja OECD in njenega sodelovanja s ključnimi državami partnericami ter s svetovnimi regijami

V razpravi na temo mednarodnih razvojnih vprašanj s poudarkom na vključevanju OECD v proces sprejemanja in izvajanja globalne razvojne agende po letu 2015 je minister Erjavec podprl nadaljevanje aktivnosti OECD v JV Evropi ter dejal, da mora biti nova agenda osredotočena na ljudi, pri tem pa izpostavil prioritete slovenskega razvojnega sodelovanja.

Minister se je bilateralno sestal z generalnim sekretarjem OECD Gurrio in njegovim namestnikom Letermom,  srečal pa se je tudi z Dragom Kosom, predsedujočim delovni skupini OECD za boj proti mednarodni korupciji, sodelujočim kot panelist na temo »Izzivi 21st – Integriteta«, in z dr. Matejo Kožuh Novak, sodelujočo na Forumu kot osrednja panelistka na temo »(Ne)enako staranje«.

Gospodarska napoved OECD

Generalni sekretar Angel Gurria in v.d. glavnega ekonomista OECD Rintaro Tamaki sta predstavila spomladansko gospodarsko napoved za leti 2014 / 2015, ki jo je izdala OECD.

Ta ugotavlja, da je bilo okrevanje od velike recesije počasno in naporno, a se gospodarska rast v glavnih razvitih gospodarstvih končno pospešuje. Aktivnost v OECD državah bo še vedno podpirala monetarna politika, ugodni finančni pogoji in padajoči učinki finančne konsolidacije. Zaupanje v zasebnem sektorju se ponovno vzpostavlja, prav tako naraščajo investicije in mednarodna menjava. Situacija na trgu dela se, kljub brezposelnosti, popravlja.
Tveganje za ponoven obrat navzdol se je zmanjšalo, največje predstavljata finančna trenja v vzhajajočih gospodarstvih in padajoča inflacija v Evroobmočju, ki bi se lahko sprevrgla v deflacijo.
Za Slovenijo OECD napoveduje okrevanje (0,3 % rast v letu 2014 in 1,2 % rast v letu 2015, predvsem na račun tujega povpraševanja in izvoza). Okrevanje bančnega sektorja, kjer sta potrebna konsolidacija in okrepitev bančnega nadzora, in razdolževanje podjetij bosta negativno vplivala na investicije, nadaljnja fiskalna konsolidacija pa na domače povpraševanje. Brezposelnost bo ostala na visoki ravni, inflacija pa nizka.
Pospešeno bi se morala nadaljevati prestrukturiranje podjetij, ob hkratni privatizaciji in izboljšanju korporativnega upravljanja, ter prizadevanja za omejevanje javnega dolga. OECD ocenjuje, da bo kmalu potrebna nova pokojninska reforma, lahko pa bi še okrepili aktivne politike zaposlovanja in zmanjšali dualnost trga dela.