Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
16.05.2014  

17. maj, mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji

Sedemnajsti maj je mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji. Oba pojava sta prisotna v vseh državah sveta ne glede na to, ali ima država popolno zakonodajo na področju nediskriminacije ali pa so posamezniki zaradi svoje spolne usmerjenosti diskriminirani ali celo kazensko preganjani. Posamezniki se srečujejo s številnimi ovirami na vseh področjih življenja, tako v družbi, družini, šoli, zdravstvu, na delovnem mestu itd. Velik problem, tudi v Sloveniji, predstavlja prisotnost stigme  v družbi. K družbenem ozaveščanju in sprejemanju drugačnosti pripomore izobraževanje za človekove pravice.

Pomembno se je zavedati, da je univerzalnost človekovih pravic za vse, ne glede na posameznikove osebne okoliščine, temelj varstva človekovih pravic in svoboščin, kar je treba tudi udejanjati. Z zaskrbljenostjo opažamo, da se spolna identiteta in spolna usmerjenost velikokrat uporabljata kot opravičilo za kršitve človekovih pravic po vsem svetu. Prav tako kulturne, tradicionalne in verske vrednote ne bi smele biti razlog za kakršnokoli diskriminacijo, vključno z diskriminacijo na podlagi spolne orientacije in spolne identitete. MZZ je v nedavni izjavi izrazilo zaskrbljenost zaradi pregona LGBTI oseb v nekaterih afriških državah in drugod po svetu.

Primeri nestrpnosti proti posameznikom zaradi drugačne spolne usmerjenosti so še vedno opazni tudi v Sloveniji. Ob tem bi želeli poudariti pomen predloga Zakona o partnerski skupnosti, ki naslavlja razlikovanje na podlagi spolne usmerjenosti, ki je v nacionalni zakonodaji še vedno prisotno. Hkrati bi želeli opozoriti tudi na pomen smernic EU za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic LGBTI oseb iz leta 2013.