Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
21.03.2014  

Slovenija praznuje Mednarodni dan gozdov in Svetovni dan vode

Organizacija združenih narodov je 21. marec razglasila za Mednarodni dan gozdov, 22. marec pa za Svetovni dan vode. Sosledje obeležij ni naključno. Slovenija se dobro zaveda povezanosti obeh pomembnih področij.

Slovenija je s 60% prekritostjo tretja najbolj gozdnata država v Evropi, spada pa tudi med države z bogatimi vodnimi viri. Gozdovi, zlasti les, predstavljajo enega najpomembnejših strateških naravnih virov Slovenije, obenem pa prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Temelj za dobro stanje slovenskih gozdov je dolgoročno upravljanje z gozdovi, ki  upošteva načela trajnosti in sonaravnosti ter vpliv podnebnih sprememb. Slovenija je med prvimi državami s tovrstnim  načinom  upravljanja.

Trajnostni  način upravljanja Slovenija  zagovarja tudi na področju voda. Zavzema se za njihovo ustrezno obravnavo v zunanjepolitičnem dialogu in za krepitev sodelovanja med državami. Znanje in izkušnje z upravljanjem  vodnih virov, tudi v čezmejnih porečjih, Slovenija nadgrajuje v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Med aktivnostmi na tem področju poudarjamo posvet o vodi in razvojni agendi po letu 2015, ki ga v Ljubljani organizira 21. marca v sodelovanju z Global Water Partnership. Udeleženci razprave bodo odpirali vprašanja povezanosti vode z drugimi izzivi kot so podnebne spremembe, stanje gozdov in krepitev mednarodnega sodelovanja.