Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
12.11.2013  

Slovenija bo podpredsedovala zasedanju Ministrskega sveta OECD

Na današnjem zasedanju, dne 12. novembra 2013, je Svet OECD  soglasno potrdil Slovenijo in Veliko Britanijo za podpredsedujoči na zasedanju Ministrskega sveta OECD v maju 2014. Podpredsedujoči državi sta bili potrjeni na predlog Japonske, ki je bila že junija letos izvoljena za predsedujočo ministrskemu svetu 2014.

Predsedujoča Japonska in podpredsedujoči Velika Britanija in Slovenije bodo sestavljale t.im biro za vsebinske in organizacijske priprave ter izvedbo letnega zasedanja Sveta OECD na ministrski ravni, ki bo 6. in 7. maja 2014. Pri tem po funkciji pomaga tudi Sekretariat OECD.

Na predlog predsedujoče Japonske bo nosilna tema ministrskega zasedanja v letu 2014 zagotavljanje večje "odpornosti" razvitih gospodarstev in družbenih sistemov na negativne posledice najrazličnejših globalnih kriz. Vloga Slovenije kot podpredsedujoče bo tudi v tem, da bosta eden ali dva ministra slovenske vlade vodila določeno tematsko panelno razpravo.

Svet OECD je najvišje, odločujoče telo OECD. Sestavlja ga 34 predstavnikov držav članic OECD in predstavnik Evropske komisije. Odločitve sprejema s soglasjem vseh članic. Enkrat letno se sestane tudi na ministrski ravni, ko odloča o ključnih zadevah in prednostnih nalogah OECD. Slovenija je postala polnopravna članica 21. julija 2010.

Potrditev Slovenije za eno od podpredsedujočih Ministrskemu svetu OECD v 2014 je izraz priznanja in zaupanja članic "kluba" najrazvitejših držav eni od svojih najmlajših članic.