Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
12.02.2013  

Poslanec Jerko Čehovin na parlamentarnem seminarju OECD

11. in 12. februarja je na sedežu OECD v Parizu potekal parlamentarni seminar, ki se ga je iz Državnega zbora udeležil poslanec Jerko Čehovin. Na seminarju so se poslanci iz parlamentov držav članic seznanili s vsebinami, ki so v ospredju globalnih razmišljanj o izboljšanju delovanja bančnega sistema, davčnega sistema in prilagajanj izzivom globalizacije v zunanji trgovini. Te vsebine zajemajo:

1) nove modele v bančnem poslovanju (problem »presežne velikosti za propad« - »too big to fail«)

2) davčno preglednost in izzive povezanimi z multinacionalnimi podjetji (OECD je vprašanjem upadanja nacionalne davčne baze in premikov profitov v globalnem okolju posvetil posebno pozornost v nedavno izdani publikaciji »Addressing Base Erosion and Profit Shifting)

3) razumevanje vplivov globalizacije na ustvarjanje globalnih verig dodajanja vrednosti

4) izgrajevanje statističnega zasledovanja zunanje trgovine po načelu dodane vrednosti

Ta in druga vprašanja bodo v ospredju tudi na rednem srečanju parlamentarcev junija na Švedskem.