Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
11.04.2019  

OECD je 10.04. 2019 objavil začasne podatke o Uradni razvojni pomoči za leto 2018

OECD je sprejel novo metodologijo vrednotenja kreditov v okviru URP
V 2014 so se člani Odbora za razvojno pomoč OECD odločili modernizirati poročanje o  koncesioniranih kreditih v okviru URP na osnovi diskontnih stopenj, ki so diferencirane po dohodkovnih skupinah, z vpeljavo izračuna podarjene vrednosti kredita (koliko je odpisanih obresti, časovno diskontiranje, odpisi glavnic…). Na ta način se prvič vrednoti URP za leto 2018, prikazana v letu 2019. Zaradi transparentnosti bo OECD še naprej objavljal podatke o URP na osnovi otovinskega toka. Celotno poročilo je dosegljivo na  : http://www.oecd.org/development/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm  

Začasni podatki o URP za 2018 po novi metodi vrednotenja  
URP, ki so jo v letu 2018 prispevale države članice Odbora za razvojno pomoč OECD znaša 153,0 mrd. USD, kar predstavlja 0,31% njihovega celotnega BDP. Od tega je bilo 150,4 mrd. USD donacij, kreditov v okviru URP, ali prispevkov preko multilateralnih organizacij; 1,5 mrd. USD je bilo razvojno usmerjenih instrumentov privatnega financiranja; 1,0 mrd. USD je bilo posojil in vložkov v privatna podjetja, ki delujejo v državah, ki so upravičene do URP; 0,2 mrd. USD pa je bilo odpisov kreditov.
ZDA so bile največji donator s 34,3 mrd. USD, sledi Nemčija s 25 mrd. USD, ZK z 19,4 mrd. USD, Japonska s 14,2 mrd. USD in Francija z 12,2 mrd. USD.    

URP na osnovi gotovinskih tokov                    
Neto vrednost URP na osnovi gotovinskih tokov je bila v letu 2018 za 2,7% nižja kot v 2017. Padec vrednosti je povzročilo znižanje prispevkov za bivanje migrantov v donatorskih državah.  Če odmislimo to kategorijo, je ostala vrednost URP 2018 na enaki ravni kot 2017.       

Rezultati Slovenije na področju URP v letu 2018   
Slovenija je v letu 2018 prispevala 83 milijonov USD celotne URP, ki je bila sestavljena iz 29 milijonov USD bilateralnih donacij in 54 milijonov USD donacij preko multilateralnih organizacij. Vrednost URP se je povečala za 2,7% z ozirom na leto 2017, zaradi povečanja bilateralnih donacij.
Slovenija je dosegla 0,16% delež URP v BDP.