Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
07.09.2011  

FAO in OECD delavnica - priprava na RIO+20- Iniciativa Ozelenitev gospodarstva s kmetijstvom (Greening the Economy with Agriculture GEA)

5. - 7. september, Pariz - FAO in OECD delavnica - priprava na RIO+20

Ob pripravah na RIO +20 vrh je FAO sprožil GEA iniciativo. Iniciativa se osredotoča na okrepitev prehranske in prehranjevalne varnosti. Namen iniciative je upoštevati vplive na ekosistem pri pridelavi hrane ter ustrezno oblikovanje kmetijskih, gozdnih in ribolovnih politik. FAO - OECD delavnica se je v dvodnevni razpravi osredotočala na osnutek dokumenta, ki bo objavljen pred srečanjem vrha RIO+20. Dokument povezano obravnava štiri elemente: 1. razpoložljivost hrane (vplivi klimatskih sprememb, izguba biorazličnosti, nazadovanje gozdnih površin, poraba energije, vode); 2. dostop do hrane (dostop do zemlje - enakopravnost žensk, pravica do zdravega okolja – uporaba pesticidov,  nihanje cen hrane, konkurenca med bio gorivom in hrano); 3. stabilnost prehranjevalnih sistemov (nihanje cen, razvojna pomoč) in 4. uporaba hrane (vpliv transportne politike, dostopnost infrastrukture, prehranjevalne navade razvitega sveta, lokalna produkcija). Del delavnice se je osredotočil na vprašanje sinergije med politikami: ustvarjanje zelenih delovnih mest in potenciala, ki ga ima kmetijstvo za ustvarjanje energije. Poudarek je bil tudi na  globalnem upravljanju zaradi potrebe po ohranjanju biorazličnosti in soočanju z izzivom podnebnih sprememb.