Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
19.09.2012  

Minister dr. Turk na zasedanju OECD o izzivih sodobnega časa v visokem šolstvu

Od 17. do 19. septembra 2012 je na sedežu OECD potekala generalna konferenca programa Institucionalnega upravljanja v visokem šolstvu (IMHE) z naslovom "Doseganje in ohranjanje množičnega visokošolskega izobraževanja".

Množično visokošolsko izobraževanje predstavlja velik izziv za države, ki morajo zagotoviti povečan dostop do visokega šolstva ob hkratnem ohranjanju kvalitete, omogočiti financiranje, raznolikost, internacionalizacijo, spremljanje napredka pri tehnologijah ipd. Cilj konference je bil identificirati dolgoročne trende, primerjati različne politike in institucije na področju visokega šolstva ter izmenjati dobre prakse.

Minister dr. Žiga Turk je kot uvodničar sodeloval na plenarnem panelu o izzivih sodobnega časa. V svojem nagovoru je opozoril, da so univerze, kakršne poznamo danes, posledica »papirnate komunikacijske revolucije«, ki se je razvila po izumu tiska in pocenitvi izdelave papirja. Razvoj tiska je primerjal z novo tehnološko revolucijo, ki jo prinaša doba interneta in informacijskih tehnologij, saj ta predstavlja izziv za razvoj institucij (tudi visokošolskih), ki ostajajo še zelo statične. Izpostavil je dejavnike bodočega razvoja univerz, ki morajo ob ohranjanju svojih nalog in vrednot, spremeniti načine izvajanja svojega poslanstva. To predstavlja svojevrsten izziv tudi za nosilce politik.

Na konferenci je sodelovalo več kot 500 udeležencev iz celega sveta, oblikovalcev izobraževalnih politik, rektorjev in dekanov izobraževalnih institucij, predstavnikov nevladnih organizacij, strokovnjakov za visoko šolstvo, študentov in drugih.

Več o konferenci na spletnih straneh OECD in MIZKS R Slovenije.

Foto:Petra Bodlovič