Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
24.05.2012  

Minister Karl Erjavec vodi delegacijo RS na ministrskem zasedanju Sveta OECD

Minister za zunanje zadeve, Karel Erjavec, in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Uroš Rožič, sta se udeležila ministrskega zasedanja Sveta OECD "All on board" ali "Vsi na krovu - politike za vključujočo rast in delovna mesta", ki mu je letos predsedoval Ali Babacan, podpredsednik turške vlade. Ob Turčiji kot predsednici sta zasedanje sopredsedovali Poljska in Čile.

Tradicionalno letno ministrsko zasedanje je potekalo v okviru Tedna OECD kot glavni dogodek. Glavne teme ministrskega zasedanja so bile posvečene politikam, ki prispevajo k pospeševanju gospodarske rasti in zaposlovanja, zmanjševanju neenakosti in krepitvi institucij..

V razpravi je  sodelovalo nekaj čez 60 ministrov in visokih funkcionarjev držav članic OECD, kandidatke Ruske federacije, petih ključnih partneric (Kitajske, Brazilije, Indije, Indonezije in Južne Afrike), Argentine, Kolumbije, Maroka in Tunizije. Ministri so potrdili nekatere ključne usmeritve, katerih namen je spodbujanje gospodarske rasti v državah članicah OECD in njenih partnericah, da se doseže cilj »boljše politike za boljša življenja«.

Minister za zunanje zadeve RS, Karl Erjavec,  je na zasedanju prvi dan, 23. maja,  sodeloval s prispevkom na temo »Vsi na krovu, politike za vključujočo rast«, s poudarkom na ekonomskih izzivih: rasti, delovnih mestih, neenakostih.  Poudaril je, da je potreben ponovni razmislek o temeljnih dejavnikih gospodarske rasti, ki zahtevajo prepoznavanje novih vzorcev prilagajanja gospodarstev, podjetij in posameznikov. Izrazil je prepričanje, da je potrebno  krepiti  zavedanje o soodvisnosti v sodobni globalni družbi ter da je potrebno opredeliti temeljna načela vodenja ekonomske politike in urejanja gospodarstva na način, da bo na osnovi izkušenj in dobrih praks zagotovljeno doseganje ekonomske stabilnosti, ki je pogoj za nastajanje in ohranjanje delovnih mest in s tem tudi socialne varnosti.

Drugi dan je sodeloval v razpravi na temo ključnih partnerjev in strateških regij.  Ob predstavitvi Razvojne Strategije OECD je poudaril, da nova razvojna strategija poziva k nujnosti inovativnih projektov za sodelovanje, obenem pa predstavlja odlično priložnost za razmislek o politikah in izvedbi regionalnih in mednarodnih povezav vsake posamezne države.


Ministri so ob zaključku srečanja sprejeli skupno politično izjavo, ki poudarja vključujočo gospodarsko rast in delovna mesta, sodelovanje s partnericami in strateškimi regijami ter sodelovanje z G8 in G20.
Več na: www.oecd.org/mcm.


Dan pred ministrskim zasedanjem je potekal Forum OECD (22.-23.5.2012), katerega namen je bil iz vidika različnih vidikov osvetliti aktualne vsebine gospodarskih in družbenih dogajanj v svetu. Skupno geslo teh razprav se je glasilo »Od zgražanja in neenakosti do vključenosti in celovitosti«. Forum združuje vodilne strokovnjake držav, civilne družbe in poslovnega sektorja glede perečih aktualnih vprašanj iz 74 držav ter 200 udeležencev. Več na: www.oecd.org/forum

 

Foto: Petra Bodlovič