Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
18.01.2012  

Minister Roko Žarnić na obravnavi okoljskega pregleda Slovenije

Minister Roko Žarnić na obravnavi okoljskega pregleda Slovenije

 

V sredo, 18. januarja je Delovna skupina za presoje okoljskih politik OECD obravnavala okoljski pregled Slovenije. Poročilo in priporočila je uvodoma predstavil Simon Upton, direktor okoljskega direktorata OECD. Sledila je predstavitev slovenske delegacije, ki jo je vodil minister za okolje dr. Roko Žarnić.

 

Poročilo bo zajemalo dva dela:

  1. trajnostni razvoj, ki vsebuje več poglavij: o zeleni rasti, implementaciji okoljskih politik in mednarodnem sodelovanju

2.   izbrane teme: klimatske spremembe in onesnaževanje zraka, ravnanje z odpadki

 

Razprava se je začela s predstavitvijo poročevalcev iz Italije in Slovaške.

 

Kot pozitivno so izpostavili, da je Slovenija uvrstila okoljsko problematiko in trajnostni razvoj v Strategijo razvoja Slovenije 2005 do 2013, ki predstavlja horizontalno krovno strategijo, pa tudi v Izhodno strategijo 2010 do 2013 ter fiskalni stimulus. Ima tudi visok delež okoljskih dajatev v davčni strukturi (cca. 9%). Od leta 2000 do 2009 so se izdatki za varstvo okolja z 1,5 povečali na 2,1% BDP.

 

Kot izzive so poudarili potrebo po večji medresorski koordinaciji, da bi lahko izkoristili sinergije, informacije o učinkih na okolje so nepopolne, črpanje sredstev za okoljske investicije prepočasno. Slovenija je povečala podporo inovacijam, vendar so rezultati po nekaterih kazalnikih (npr. št. prošenj za registracijo patentov) v primerjavi z ostalimi članicami OECD še šibki.

 

OECD priporoča da se okoljski cilji uvrstijo tudi v Strategijo razvoja Slovenije 2013 do 2020 in druge strateške dokumente. Izenačiti bi morali obdavčitev goriv, ukinejo subvencije za komercialno rabo goriv, oceniti in reformirati okoljske dajatve in subvencije. Spodbujati bi morali večje sodelovanje med občinami. Vprašanje razdrobljenosti občin in regionalne politike se je večkrat pojavilo v razpravi.

 

Sledila je posebna predstavitev o eko-inovacijah v Sloveniji in izdatkih za okoljske politike. Priporočajo izboljšanje koherentnosti zakonodaje povezane z okoljskimi politikami, zagotoviti boljše spodbude za občine in podjetja, ki so okoljsko osveščena ter pripraviti usmeritve za podjetja, da bi lahko lažje sledila zakonskim določilom. Izboljšati bi bilo potrebno sodelovanje regionalnih institucij ter koordinacijo in implementacijo lokalnih prostorskih načrtov.

 

V poročilu so podana tudi priporočila za zagotavljanje biotske raznovrstnosti  in boljše upravljanje z vodami ter na področju mednarodnega sodelovanja. Posebni poglavji pa sta namenjeni klimatskim spremembam in ravnanju z odpadki.

 

Analiza in priporočila so že dostopni na intranet strani OECD, celotno poročilo pa bo objavljeno predvidoma maja 2012.

 

 Foto: Petra Bodlovič