Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
08.04.2019  

Slovenija poglablja sodelovanje z OECD na področju umetne inteligence, 8. april 2019

Državna sekretarja Dobran Božič z Ministrstva za zunanje zadeve in Gregor Strojin z Ministrstva za pravosodje sta se na OECD srečala z namestnikom generalnega sekretarja OECD Ulrikom Vestegaardom Knudsenom. Glavna tema pogovorov je bila krepitev sodelovanja Slovenije na področju umetne inteligence.

Slovenija je ena  glavnih podpornic aktivnosti OECD na tem področju in je tudi aktivno sodelovala pri pripravi Priporočila OECD o umetni inteligenci, ki bo potrjeno na ministrskem zasedanju OECD maja 2019. Slovenija prav tako podpira ustanovitev Observatorija OECD za umetno inteligenco, kar naj bi se zgodilo še v letošnjem letu.

Oba državna sekretarja sta se srečala še z direktorjem Direktorata OECD za zaposlovanje, delo in socialne zadeve Stefanom Scarpetto in naslovila možnosti sodelovanja Instituta Jožef Stefan na področju analize prihodnjih oblik dela.

Ob robu delovnih srečanj je bil podpisan Memorandum o sodelovanju med Institutom Jožef Stefan in OECD na področju umetne inteligence. Memorandum zajema tri ključna področja in sicer delitev novic v živo s področja umetne inteligence preko Registra dogodkov, delitev podatkov v živo glede delovnih mest in spretnosti s področja umetne inteligence in podatkov v živo glede dostopnih raziskav na temo umetne inteligence.

Več o tem tudi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve: http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/41160/

 

Foto MPA