Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
22.01.2019  

Prijatelji enakosti spolov plus tokrat o enakosti spolov in opolnomočenju žensk v mednarodnem razvojem sodelovanju, 21. januarja 2019

Na tokratnem zasedanju so člani Prijateljev enakosti spolov plus razpravljali o aktivnostih OECD in držav OECD glede enakosti spolov in opolnomočenja žensk v mednarodnem razvojem sodelovanju.


OECD je v okviru Odbora za razvojno pomoč razvil kazalnik za politiko enakosti spolov ("gender equality policy marker"). Gre za statistični instrument, ki registrira aktivnosti donatork mednarodne razvojne pomoči. Direktorat s pomočjo kazalnika pripravlja analizo porabe sredstev na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk. Zadnje analize kažejo, da prihaja do zaostankov pri programiranju – le 4% vseh programov je dejansko namenjenih enakosti spolov.


Razvojni center OECD je razvil bazo podatkov SIGI ("Social institutions & Gender Index"), ki preučuje vrzeli v zakonodaji, socialnih normah in praksah držav in kako slednje vplivajo na življenje žensk in deklic. Pri tem ne gre le za vprašanje večje pravičnosti, ampak za izboljšanje gospodarske situacije. Trenutne politike so pripeljale do izgube v višini 6000 milijard USD, kar predstavlja 7,5% globalnega BDP.


Poročilo SIGI 2019 bo objavljeno 8. marca 2019. Ključna priporočila Poročila SIGI 2019: potrebno bo zagotoviti pristop skozi celotni življenjski cikel in s strani celotne družbe; rešitve je treba pripraviti na lokalni ravni; investirati je treba v zbiranje podatkov (veliko držav ne more oceniti, ali imajo njihove politike učinek na socialne institucije).


Države so v razpravi poudarile pomen vključitve enakosti spolov v vse sektorske politike. Le tako bo mogoče doseči cilje trajnostnega razvoja. Izpostavile so predvsem vlogo žensk v mirovnih in varnostnih vprašanjih. Pri nadaljnjem opolnomočenju žensk bo ključno dodatno ozaveščanje.


Naslednja seja Prijateljev enakosti spolov plus bo potekala meseca februarja. Na seji bodo sodelujoči naslovili vprašanje enakosti spolov plus z vidika okolja in prometa.


Več o aktivnostih OECD glede enakosti spolov in razvoja: http://www.oecd.org/dac/gender-development/
Več glede Indeksa SIGI: http://www.oecd.org/development/development-gender/theoecdsocialinstitutionsandgenderindex.htm

Foto MPA