Stalno predstavništvo RS pri OECD /Novice /
05.12.2018  

OECD je objavil priporočila v okviru Strategije uporabe in razvoja spretnosti za Slovenijo, 5. december 2018

OECD je v okviru akcijske faze projekta Strategije spretnosti objavil priporočila v Strategiji uporabe in razvoja spretnosti za Slovenijo. Pri tem se je osredotočil predvsem na vprašanje izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji.

OECD ugotavlja, da je Slovenija v zadnjih desetletjih znatno napredovala na področju rezultatov šolajočih se otrok in mladine in doseganja terciarne izobrazbe. Še vedno pa številni odrasli dosegajo nizke ravni bralne in matematične pismenosti. Vključenost v izobraževanje odraslih ostaja pod cilji Slovenije in je znatno nižja zlasti pri nizkokvalificiranih, brezposelnih in starejših odraslih, predvsem v malih podjetjih in nekaterih sektorjih.

OECD med drugim priporoča pripravo celovitega nacionalnega programa izobraževanja odraslih, da bo vključevalo vse oblike in ravni izobraževanja in usposabljanja odraslih, ter
pojasnitev vlog vseh vpletenih sektorjev. Slovenija bi morala okrepiti medresorski nadzor in odgovornost v izobraževanju odraslih za izboljšanje usklajenosti politik ter partnerstev med ministrstvi in deležniki. OECD tudi predlaga, da Slovenija okrepi sodelovanje med ključnimi akterji na področju izobraževanja odraslih, pri tem pa da več poudarka na ozaveščanju o izobraževanju odraslih in izboljšanju sodelovanja za učinkovito financiranje izobraževanja odraslih.

Poročilo OECD je dostopno na naslednji povezavi: http://www.oecd.org/education/skills-strategy-implementation-guidance-for-slovenia-9789264308459-en.htm

Povzetek poročila: http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Skills-Strategy-Implementation-Guidance-for-Slovenia-Executive-Summary-Slovenian.pdf